ทัวร์จีน เมืองหยีชัง จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน (QW)

ทัวร์จีน เมืองหยีชัง จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน (QW)

เที่ยวจีน เมืองหยีชัง จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน ล่องเรือชมเขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง กระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาประตูสวรรค์ บันไดเลื่อนทะลุเขา ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เส้นทาง 99 โค้ง ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา พิรภัณฑ์ภาพเขียนหินกราย สวนดอกท้อ


ทัวร์จีน เมืองหยีชัง จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน (QW)
รหัสทัวร์
CN_QW00016
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
03 ก.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Qingdao Airlines
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองหยีชาง
 • วันที่

  2

  ล่องเรือชมเขื่อนสามผา – บ้านเกิดกวี ชวีหยวน – สวนดอกท้อ – Wedding Banquet – เมืองจางเจียเจี้ย
 • วันที่

  3

  เมืองจางเจียเจี้ย-ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย –ศูนย์แพทย์แผนจีน- เมืองโบราณฝูหรงเจิ้นยามค่ำคืน
 • วันที่

  4

  เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น –ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา– กระเช้าขึ้นเขาเทียนเหมินซาน – ระเบียงแก้วเลียบหน้าผา – บันไดเลื่อนทะลุเขา – (เลือกซื้อโปรแกรม ออฟชั่น โชว์จิ้งจอกขาว)
 • วันที่

  5

  เมืองจางเจียเจี้ย – เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริมออฟชั่น อุทยานอวตารจุดชมวิวจินเปียนซี–ชมจุดชมวิวลิฟท์แก้ว - ร้านหยก-ร้านใบชา–เดินทางกลับเมืองหยีชัง
 • วันที่

  6

  เมืองหยีชัง – เดินทางกลับกรุงเทพ

03 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,900
เด็กมีเตียง
18,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,900
เด็กมีเตียง
18,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,900
เด็กมีเตียง
18,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,900
เด็กมีเตียง
18,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,900
เด็กมีเตียง
18,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,900
เด็กมีเตียง
16,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,900
เด็กมีเตียง
15,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,900
เด็กมีเตียง
16,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,900
เด็กมีเตียง
16,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,900
เด็กมีเตียง
16,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,900
เด็กมีเตียง
16,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,900
เด็กมีเตียง
16,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,900
เด็กมีเตียง
16,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,900
เด็กมีเตียง
16,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,900
เด็กมีเตียง
17,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,900
เด็กมีเตียง
17,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,900
เด็กมีเตียง
17,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,900
เด็กมีเตียง
17,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,900
เด็กมีเตียง
17,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,900
เด็กมีเตียง
21,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,900
เด็กมีเตียง
20,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,900
เด็กมีเตียง
17,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,900
เด็กมีเตียง
17,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,900
เด็กมีเตียง
21,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,900
เด็กมีเตียง
17,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,900
เด็กมีเตียง
20,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,900
เด็กมีเตียง
17,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,900
เด็กมีเตียง
17,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,900
เด็กมีเตียง
17,900
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
46 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
03 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
05 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
07 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
10 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
12 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
14 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 17,900 18,900 - 5,000 - - 46
19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 17,900 18,900 - 5,000 - - 46
21 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 17,900 18,900 - 5,000 - - 46
24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 17,900 18,900 - 5,000 - - 46
26 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 17,900 18,900 - 5,000 - - 46
28 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67 15,900 16,900 - 5,000 - - 46
31 ก.ค. 67 - 05 ส.ค. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
02 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
04 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
07 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
09 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
23 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
25 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
28 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
30 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
01 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
08 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 14,900 15,900 - 5,000 - - 46
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 15,900 16,900 - 5,000 - - 46
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 15,900 16,900 - 5,000 - - 46
15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 15,900 16,900 - 5,000 - - 46
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 15,900 16,900 - 5,000 - - 46
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 15,900 16,900 - 5,000 - - 46
22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 15,900 16,900 - 5,000 - - 46
25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 15,900 16,900 - 5,000 - - 46
27 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67 16,900 17,900 - 5,000 - - 46
29 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67 16,900 17,900 - 5,000 - - 46
02 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 16,900 17,900 - 5,000 - - 46
04 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 16,900 17,900 - 5,000 - - 46
06 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 16,900 17,900 - 5,000 - - 46
09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 20,900 21,900 - 5,000 - - 46
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 19,900 20,900 - 5,000 - - 46
13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 16,900 17,900 - 5,000 - - 46
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 16,900 17,900 - 5,000 - - 46
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 20,900 21,900 - 5,000 - - 46
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 16,900 17,900 - 5,000 - - 46
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 19,900 20,900 - 5,000 - - 46
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 16,900 17,900 - 5,000 - - 46
27 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67 16,900 17,900 - 5,000 - - 46
30 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67 16,900 17,900 - 5,000 - - 46

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน