ทัวร์ตุรกี LAVENDER TURKIYE 9วัน 7คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี LAVENDER TURKIYE 9วัน 7คืน (TK)

เที่ยวตุรกี LAVENDER TURKIYE 9วัน 7คืน เดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย


ทัวร์ตุรกี LAVENDER TURKIYE 9วัน 7คืน (TK)
รหัสทัวร์
TR_TK00243
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
01 มิ.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
เดินทางโดย
Turkish Airlines
ราคาเริ่มต้น
45,988 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-อิสตันบูล- อังการ่า
 • วันที่

  2

  สุสานอตาร์เติร์ก -ปราสาทอังการ่า –ทะเลสาบเกลือ –คัปปาโดเกีย
 • วันที่

  3

  เมืองคัปปาโดเกีย บอลลูน โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (OPTIONAL TOUR) - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค ชมโรงงานทอพรม – หุบเขาเกอเรเม่ -หุบเขาเดฟเรนท์
 • วันที่

  4

  เมืองปามุคคาเล – CARAVANSARAI – แวะชิมโยเกิร์ตฝิ่น
 • วันที่

  5

  ปราสาทปุยฝ้ายและเมืองโบราณเฮียราโพลิส- เมืองซิเรนเซ่ – ร้านขนม Turkish Delight - คูซาดาซึ Kusadasi
 • วันที่

  6

  โรงงานเครื่องหนัง – ไอยวาลิค - ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่
 • วันที่

  7

  เมืองอิสตันบลู –พระราชวังเบลเลอเบยี –ล่องเรือบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
 • วันที่

  8

  สุเหร่าสีน้ำเงิน -ฮิปโปโดม-เซนต์โซเฟีย -สนามบิน
 • วันที่

  9

  กรุงเทพ

01 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
46,988
เด็กมีเตียง
46,988
เด็กไม่มีเตียง
45,988
พักเดี่ยว
11,000
Group Size
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,988
เด็กมีเตียง
49,988
เด็กไม่มีเตียง
48,988
พักเดี่ยว
11,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,988
เด็กมีเตียง
49,988
เด็กไม่มีเตียง
48,988
พักเดี่ยว
11,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,988
เด็กมีเตียง
49,988
เด็กไม่มีเตียง
48,988
พักเดี่ยว
11,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,988
เด็กมีเตียง
49,988
เด็กไม่มีเตียง
48,988
พักเดี่ยว
11,000
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,988
เด็กมีเตียง
45,988
เด็กไม่มีเตียง
44,988
พักเดี่ยว
11,000
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
01 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67 46,988 46,988 45,988 11,000 - - 16
13 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 49,988 49,988 48,988 11,000 - - 26
21 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 49,988 49,988 48,988 11,000 - - 26
26 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67 49,988 49,988 48,988 11,000 - - 26
10 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 49,988 49,988 48,988 11,000 - - 26
21 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 45,988 45,988 44,988 11,000 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน