ทัวร์เกาหลี EXCLUSIVE BUSAN 5วัน 3คืน (KE)

ทัวร์เกาหลี EXCLUSIVE BUSAN 5วัน 3คืน (KE)

เที่ยวเกาหลี EXCLUSIVE BUSAN 5วัน 3คืน โบสถ์คริสต์จุกซอง วัดแฮดยงกุงขา อุทยานแทจงแด เกาะยงโต ตึกบูริมารู เอเปค นั่งรถไฟจิ๋วสกายแคปซูลสุดคิ้วท์ ทางเดินลอยฟ้ชองซาโพ จุดชมวิว เดอะเบย์ 101 แฮอุนแด ไนท์มาร์เก็ด หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมขอน สวนยงดูขาน หอคอยปูซาน ตลาดปลาจากัล ตลาดนัมโพดง ซงโสถายวอล์ค ท่าเรือจังนิม


ทัวร์เกาหลี EXCLUSIVE BUSAN 5วัน 3คืน (KE)
รหัสทัวร์
KR_KE00009
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
12 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67
เดินทางโดย
Korean Air
ราคาเริ่มต้น
25,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • วันที่

  2

  สนามบินกิมแฮ (ปูซาน) - โบสถ์คริสต์จุกซอง - วัดแฮดงยงกุงซา - อุทยานแทจงแด (รวมรถแทรม) - NURIMARU APEC HOUSE
 • วันที่

  3

  รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - ทางเดินลอยฟ้าชองซาโพ - THE BAY 101 - แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่

  4

  ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร HOGAENAMU - ร้านสมุนไพร RED PINE - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สวนสาธารณะยงดูซาน - ปูซานทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - ตลาดปลาจากัลชี - ตลาดนัมโพดง
 • วันที่

  5

  ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเกาหลี - ซองโดสกายวอล์ค - ซุปเปอร์มาเก็ตท้องถิ่น - ท่าเรือจังนิม – สนามบินกิมแฮ (ปูซาน) - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
9,900
จอยแลนด์
15,900
Group Size
14 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
9,900
จอยแลนด์
15,900
Group Size
14 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
9,900
จอยแลนด์
15,900
Group Size
14 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
9,900
จอยแลนด์
15,900
Group Size
14 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 25,999 25,999 25,999 6,900 9,900 15,900 14
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 9,900 15,900 14
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 25,999 25,999 25,999 6,900 9,900 15,900 14
28 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 9,900 15,900 14

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน